Kanun No Kabul Tarihi YASALAR / KANUNLAR
Mevzuat Bilgi Sistemi Linki
İndir Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
2709 18.10.1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası DOC 09.11.1982 17863 M.
5953 13.06.1952 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun DOC 20.06.1952 8140
4982 09.10.2003 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu DOC 24.10.2003 25269
3146 19.01.1985 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun DOC 18.01.1985
Değ.23.04.2015
18639
29335
2872 09.08.1973 Çevre Kanunu DOC 11.08.1983 18132
5395 03.07.2005 Çocuk Koruma Kanunu DOC 15.07.2005 25876
854 20.04.1967 Deniz İş Kanunu DOC 29.04.1967
Değ.11.09.2014
12586
29116 M.
5253 04.11.2004 Dernekler Kanunu DOC 23.11.2004 25649
657 14.07.1965 Devlet Memurları Kanunu DOC 23.07.1965
Değ.23.04.2015
12056
29335
3071 01.11.1984 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun DOC 10.11.1984 18571
5070 15.01.2004 Elektronik İmza Kanunu DOC 23.01.2004 25355
151 10.09.1337 Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun DOC
5362 07.06.2005 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu DOC 21.06.2005
Değ.11.09.2014
25852
29116 M.
1479 02.09.1971 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) DOC 14.09.1971 13956
697 26.12.1925 Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun DOC 02.01.1926 260
394 02.01.1924 Hafta Tatili Hakkında Kanun DOC 21.01.1924 54
6245 10.02.1954 Harcırah Kanunu DOC 18.02.1954
Değ.23.04.2015
8638
29335
2577 06.01.1982 İdari Yargılama Usulü Kanunu DOC 20.01.1982
Değ.11.09.2014
17580
29116 M.
207 A(III)
9119 BKK
10.12.1948
06.04.1949
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi PDF
1475 25.08.1971 İş Kanunu (1475) (Yürürlükteki Hali) DOC 01.09.1971 13943
4857 22.05.2003 İş Kanunu (4857) DOC 10.06.2003
Değ.23.05.2015
25134
29335
5521 30.01.1950 İş Mahkemeleri Kanunu DOC 04.02.1950 7424
6331 20.06.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu DOC 30.06.2012
Değ.23.04.2015
28726
29335
4447 25.08.1999 İşsizlik Sigortası Kanunu DOC 08.09.1999
Değ.23.04.2015
23810
29335
5326 30.03.2005 Kabahatler Kanunu DOC 31.03.2005 25772 M.
5176 25.05.2004 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun DOC 08.06.2004 25486
4688 25.06.2001 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu DOC 12.07.2001 24460
6269 15.02.1954 Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun DOC 20.02.1954 8639
3213 04.06.1985 Maden Kanunu DOC 15.06.1985
Değ.18.02.2015
18785
29272
3628 19.04.1990 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu DOC 04.05.1990 20508
4483 02.12.1999 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun DOC 04.12.1999 23896
3308 05.06.1986 Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu) DOC 19.06.1986 19139
5544 21.09.2006 Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu DOC 07.10.2006
Değ.23.04.2015
26312
29335
3458 17.06.1938 Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun DOC 28.06.1938 3945
6301 02.03.1954 Öğle Dinlenmesi Kanunu DOC 08.03.1954 8652
5188 10.06.2004 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun DOC 26.06.2004 25504
5580 08.02.2007 Özel Öğretim Kurumları Kanunu DOC 14.02.2007 26434
3153 19.04.1937 Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun DOC 28.04.1937 3591
6356 18.10.2012 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu DOC 07.11.2012
Değ.23.04.2015
28460
29335
5510 31.05.2006 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu DOC 16.06.2006
Değ.23.04.2015
26200
29335
5502 16.05.2006 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu DOC 20.05.2006
Değ.23.05.2015
26173
29335
506 17.07.1964 Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali) DOC 29.07.1964
01.08.1964
11766
11779
5363 14.06.2005 Tarım Sigortaları Kanunu DOC 21.06.2005 25852
7201 11.02.1959 Tebligat Kanunu DOC 19.02.1959 10139
6502 07.11.2013 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun DOC 28.11.2013 28835
6098 11.01.2011 Türk Borçlar Kanunu DOC 04.02.1011 27836
6101 11.01.2011 Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun DOC 04.02.2011 27836
4904 25.06.2003 Türkiye İş Kurumu Kanunu DOC 05.07.2003 25159
2429 07.03.1981 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun DOC 19.03.1981 17284
1593 24.04.1930 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu DOC 06.05.1930 1489
4703 29.06.2001 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun DOC 11.07.2001 24459
4817 27.07.2003 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun