(08– 11 Mart 2018) ANKARA

İletişim: 0312 234 45 88 / 0545 234 45 88

Programın Süresi: 28 saat / 4 gün

08.03.2018 Perşembe 09:00 – 17:30 (Ara dinlenmesi hariç 7 saat)

09.03.2018 Cuma 09:00 – 17:30 (Ara dinlenmesi hariç 7 saat)

10.03.2018 Cumartesi 09:00 – 17:30 (Ara dinlenmesi hariç 7 saat)

11.03.2018 Pazar 09:00 – 17:30 (Uygulama, Sertifikasyon Sınavı ve Proje Konularının Verilmesi)

Programın Yeri: Başkent Üniversitesi Bahçelievler Ofisi / ANKARA

Program Ücreti:  1600 TL  ( KDV dahil )

Banka Hesap No:  Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait

796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16

Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır  

Katılım Koşulları:

 1. Teknik Alanlardan mezun olmak

Programın Amacı

Katılımcılara, “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin” istediği taleplere cevap verebilen Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama yetisine sahip ehil kişiler yetiştirebilmek.

Program sonunda, katılımcıların; yönetmeliğin istediği, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, tehlikelerin belirlendiği, risklerin değerlendirildiği, tutuşturma kaynaklarının bertaraf edilmesine ilişkin önlemlerin yer aldığı, patlayıcı atmosfer tehlikelerine ilişkin tüm tedbirleri bünyesinde barındıran, tesisin nasıl korunduğunun kanıtı olan, yaşayan bir Patlamadan Korunma Dokümanı sistematiğinin nasıl kurulması gerektiğinin anlaşılmasını ve öğrenilmesini sağlamak.

Programın Hedef Kitlesi:

En az bir yıl deneyimi olan İş Güvenliği Uzmanları

En az üç yıl deneyimi olan Mühendisler ve Teknik Eğitim Mezunları

 

Programın içeriği: Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

 1. GÜN: Efari BAHÇEVAN
 • ATEX Direktifleri, Patlayıcı Ortamlar Mevzuatı ve Yükümlülükleri
 • ATEX 137a, TS EN 60079-10-1:2015 ve TS EN 60079-10-2:2015’de yer alan tanımların anlaşılması,
 • ATEX patlamalarının kapsamı,

2) ATEX Patlamalarının Dinamiği, Tehlikelerin Anlaşılması

 • Yanma Kimyası ve Yangının Davranışı
 • Katı Sıvı ve Gazların Yanma, Parlama ve Patlama Davranışları
 • Patlamaların Mekanizması ve Dinamiği
 • Tutuşma Sıcaklığı, Parlama Noktası (Flash Point), LEL ve UEL,  Molekül Ağırlığı, Özgül ağırlık

3) Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler, Bu Ortamın Kalıcılığı ve Bölge (Zone) lerin Belirlenmesi

 • Tehlikeli bölgelerin belirlenmesi,
 • Kullanılacak olan formüllerin anlatılması

4) Tehlikeli Bölgelerin Örnek Çözümleriyle Hesaplanması,

 • TS EN 60079-10-1 için ayrı ayrı hesaplamaların yapılması ve tehlikeli bölgelere karar verilmesi,
 • Sonik gazlar,
 • Subsonik gazlar,
 • Yanıcı sıvılar

5) Bertaraf Yöntemleri ve Havalandırma

 • Yanıcı Madde Kullanmamak
 • İnertleştirme (Azot, Karbondioksit vb. ekleme)
 • Seyreltme
 • Havalandırma (Havalandırma Hesapları)

6) Tüm Tutuşturucu Kaynakların Belirlenmesi ve Kontrolü

 • Kategori 1,2,3, tipi Eksproof Ekipman Kullanımı
 • Statik Elektrik Önlemleri ve KKD
 • Mekanik Kıvılcımlar
 • Diğer Tutuşturucu Kaynakların Önlenmesi Yöntemleri

7) ATEX Patlamalarının Etkisinin Azaltılması

 • Basınca Dayanıklı Yapı
 • Yeterli Yırtılma Yüzeyi, Patlama Menfezleri
 • Patlama Kapakları ve Diskleri
 • Domino Etkisinin Önlenmesi
 1. GÜN: Sabah, EFARİ BAHÇEVAN

8) Risk Değerlendirmesi Yöntemlerinin Uygulanması

 • Bilinen risk değerlendirmesi yöntemleri,
 • Uygun risk değerlendirmesi yönteminin seçimi,
 • Seçilmiş olan yöntemin patlayıcı atmosfer risk değerlendirmesinde uygulanması,
 • Saha çalışmalarından örnek uygulamaların paylaşımı,

9) Örnek Yapılmış Dokümanlar Üzerinde Çalışma

 • Dokümanın incelenmesi,
 • Soruların cevaplanması,
 • Katılımcılarla birlikte masa başı çalışması,
 • Risk analizi çalışmaları ile yönlendirme
 • Örnek doküman taslağı oluşturma,
 1. GÜN: Öğleden Sonra, ONUR AKGÜN

10) Toz Patlamalarının Doğası, Korunma Tedbirleri ve Ekipmanlar

 1. GÜN: Özlem ÖZKILIÇ
 • TS EN 60079-10-1:2015 standardı Patlayıcı Ortam Standartları Zaafiyet ve Kısıtları
 • TS EN 60079-10-1:2015 standardı neden tek başına yeterli bir standart değildir?
 • TS EN 60079-10-1: 2015 standardı zaafiyetleri ve kısıtları nelerdir?
 • Standart kendi içerisinde kısıtlarını ve zaafiyetleri nasıl anlatıyor?
 • Standardın atıfta bulunduğu diğer standartlar nelerdir?

 

 • TS EN 60079-10-1:2015 standardı Patlayıcı Ortam Standartları Zaafiyet ve Kısıtları
 • TS EN 60079-10-1: 2015 standardı zaafiyetleri ve kısıtları nasıl aşılır?
 • Standardın atıfta bulunduğu Ana Standart: İtalyan Standardı CEI 31-35 ve CEI 31-35A
 • Doğalgaz hatları için hangi standart kullanılır?
 • Akü şarj alanları için hangi standart kullanılmalı? Neden TS EN 60079-10-1:2015 standardını kullanamayız.
 • Boya kabinleri için hangi standart kullanılabilir?
 • Diğer şartlarda kullanılması gerekli standartlar nelerdir?
 • Bu standartların zaafiyet ve kısıtları var mı?
 • TS EN 60079-10-2:2015 standardı neden tek başına yeterli bir standart değildir?
 • TS EN 60079-10-2: 2015 standardı zaafiyetleri ve kısıtları nelerdir?
 • Standart kendi içerisinde kısıtlarını ve zaafiyetleri nasıl anlatıyor?
 • Standardın atıfta bulunduğu diğer standartlar nelerdir?
 • Patlayıcı Ortam Standartlarını Kullanarak Zone Alanlarında Yapabilecek iyileştirme Faaliyetleri
 • Standart kendi içerisinde verdiği emniyet kurallarını kullanmak (havalandırma, kelepçe kullanımı vb…)
 • Patlayıcı Ortam Standartlarını Kullanarak Zone Alanlarında Yapabilecek iyileştirme Faaliyetleri
 • 2014/34/EU direktifi ve yeni getirdiği yükümlülükler
 • Standartlar çerçevesinde exproof ekipman seçimi
 • IECEx nedir? Ne anlama gelir?
 • Mekanik ekipmanlar için durum nedir?
 1. GÜN: ABİDİN ÖZLER

16) Standard Uygulama Çalışması, Sınav ve Proje Konularının Netleştirilmesi

Belge: Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda başarı veya katılım belgesi verilir. Başarı belgesi için eğitim sonunda yapılacak sınavda ve daha sonrasında yapılacak projede ortalama olarak en az 70 puan almak gerekir.

Eğitim Dili: Türkçe

 

Eğiticiler Hakkında Bilgi

Abidin ÖZLER:

Makine Mühendisi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Meditek PKD 2 Editörü

 

Efari BAHÇEVAN

Öğretim Görevlisi / Endüstri Mühendisi

TMG Danışmanı / Asbest Söküm Uzmanı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı / ATEX Uzmanı

Fonksiyonel Güvenlik Uzmanı (FSE-Exida)

Patlama Modelleme Uzmanı (EME-DNV.GL)

Risk Bazlı Denetim Uzmanı (RBI-DNV.GL)

 

Onur AKGÜN

Makine Mühendisi

 

Özlem ÖZKILIÇ:

Kimya Yüksek Mühendisi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzman

E. İş Başmüfettişi – E. İş Teftiş İst. Grp. Bşk. Yrd.

Senior Non-Key Expert – EuropeAid Turkey Project – (EuropeAid130724/D/SER/TR)

ASQ- Reliasoft Reliability Expert- Certified Functional Safety Expert (CFSE)