BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BKK Yönetmeliği Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2007Sayısı: 26735
DERNEK,VAKIF,BİRLİK,KURUM,KURULUŞ,SANDIK VE BENZERİ TEŞÜKKÜLLERE GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İD…
BKK Yönetmeliği Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2006Sayısı: 26231
ENERJİ İLE İLGİLİ ÜRÜNLERİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BKK Yönetmeliği Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2010Sayısı: 27722
EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ
BKK Yönetmeliği Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2000Sayısı: 23996
FAZLA ÇALIŞMANIN UYGULAMA ESASLARININ GÖSTERİR YÖNETMELİK
BKK Yönetmeliği Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 13.03.1975Sayısı: 15176

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR …BKK Yönetmeliği Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2011Sayısı: 28156

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL…
BKK Yönetmeliği Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 01.09.2004Sayısı: 25570
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BKK Yönetmeliği Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2005Sayısı: 25997
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.
BKK Yönetmeliği Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 28.05.1973Sayısı: 14547
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ
BKK Yönetmeliği Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005Sayısı: 25852
“CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ
BKK Yönetmeliği Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 23.02.2012Sayısı: 28213
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
BKK Yönetmeliği Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2011Sayısı: 27851
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
BKK Yönetmeliği Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 27.04.2004Sayısı: 25445

 

Dayandığı Kanun No/Madde Yönetmelik Adı docx Mevzuat Bilgi Sistemi Linki Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
4857/3 Alt İşverenlik Yönetmeliği İndir MBS Linki 27.09.2008 27010
4703 Asansör Yönetmeliği İndir MBS Linki 31.01.2007 26420
6331/30, 3146/12 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 25.01.2013
Değ.16.01.2014
28539
Değ.28884
4857/39 Asgari Ücret Yönetmeliği İndir MBS Linki 01.08.2004
Değ.19.04.2014
25540
Değ.28977
4857/91, 6331/24-3 Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 16.08.2013
Değ.04.02.2014
28737
Değ.28903
6331/30 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 20.08.2013 28741
4703 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği İndir MBS Linki 22.01.2007 26411
4703 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği İndir MBS Linki 30.12.2006 26392
7126/Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 19.12.2007 26735
6331/30 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 15.06.2013 28678
6331, 2872, 644, 5902 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 30.12.2013 28867 Mük.
6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 28.07.2013 28721
6331/16, 17, 18, 30 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 15.05.2013 28648
6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 30.04.2013 28633
6331/30 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 22.08.2013 28743
5510/107 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi
İndir MBS Linki 11.10.2008
Değ.22.01.2011
27021
Değ.27823
4857/114 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 04.04.2004
Değ.15.05.2004
25423
Değ.25463
657 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 15.02.2015 29268
3146/5,15 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği İndir MBS Linki 31.10.2012 28453
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 06.04.2004
Değ.25.10.2013
25425
Değ.28802
5176/3,7 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 14.09.2010 27699
7269/3 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 06.03.2007 26454
6331/30
3146/12
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 16.04.2013 28620
3194/44,
3542/3
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 04.11.1984 18565
3194/44 Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 11.11.1989 20339
3154/28 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 30.11.2000 24246
3154/28 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği İndir MBS Linki 21.08.2001 24500
7201/7-a Elektronik Tebligat Yönetmeliği İndir MBS Linki 19.01.2013 28533
6331/30 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 24.07.2013 28717
4857/30 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 09.01.2014 28877
6331/30 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 16.08.2013 28737
6331/30 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 23.08.2013 28744
2872/8, 11,12 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği İndir MBS Linki 18.03.2004 25406
4857/76 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/70 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 28.04.2004 25446
1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği İndir MBS Linki 05.07.2013 28698
3359/9
181/9,43
1593/179
İlkyardım Yönetmeliği İndir MBS Linki 22.05.2002
Değ.18.03.2004
24762
Değ.25406
6331/30, 31, 3146/2, 12 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İndir MBS Linki 25.04.2013
Değ.02.05.2014
28628
Değ.28988
6331/3,30, 3146/2,12 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 29.12.2012
Değ.30.04.2015
28512
Değ.29342
6331/10, 30, 31 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 20.08.2013 28741
4857/63 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/41 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği İndir MBS Linki 06.04.2004 25425
6331/6,8,30
3146/2,12
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 29.12.2012
Değ:18.12.2014
28512
Değ.29209
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 24.12.2013 28861
6331/22,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 18.01.2013 28532
6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İndir MBS Linki 29.12.2012 28512
4857/38 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 05.03.2004 25393
6356/4 İşkolları Yönetmeliği İndir MBS Linki 19.12.2012
Değ.26.03.2014
28502
D.28953
1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İndir MBS Linki 10.08.2005 25902
6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik İndir MBS Linki 17.07.2013 28710
6331/30
3146/2,12
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 20.07.2013
Değ:18.12.2014
28713
Değ:29209
6331/11, 12, 30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 18.06.2013 28681
6331/25, 30 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 30.03.2013 28603
4857/69 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 24.07.2013 28717
6176/3,7 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 13.04.2005 25785
6331/30 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 06.08.2013 28730
4447/Ek-2 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 30.04.2011 27920
6269 Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik İndir MBS Linki 19.09.1964 11811
6331/30 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 12.08.2013 28733
6331/30 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 02.07.2013
4703 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği İndir MBS Linki 29.11.2006 26361
4857/110 Konut Kapıcıları Yönetmeliği İndir MBS Linki 03.03.2004 25391
5378/14 Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 26.11.2013 28833
6331/30 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İndir MBS Linki 19.09.2013
Değ.10.03.2015
28770
Değ.29291
4703 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
Değişikliğin yürürlük tarihi : 01.01.2015
İndir MBS Linki 03.03.2009
Değ.28.09.2014
27158
Değ.29133
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 15.11.1990 20696
1739, 3797
3308, 2547
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği İndir MBS Linki 03.07.2002
Değ.04.10.2012
24804
Değ.28431
5544 Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği İndir MBS Linki 31.12.2008 27096
4703 Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik İndir MBS Linki 30.12.2006 26392 4.Mük.
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İndir MBS Linki 07.10.2004
Değ.07.10.2014
25606
Değ.25606
4857/76 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 07.04.2004 25426
234 Resmi Mühür Yönetmeliği İndir MBS Linki 12.09.1984 18513
3056/2,33 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 02.02.2015 29255
6331/30 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 16.07.2013 28709
6331/30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 11.09.2013 28762
4857/111 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik İndir MBS Linki 03.09.2008 26986
6356/29, 30, 77 Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 26.11.2013 28833
5510/Ek-1 Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 21.07.2009
Düz.23.07.2009
27295
Düz.27297
5510/107 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 12.05.2010 27579
4904/3 Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği İndir MBS Linki 27.05.2010 27593
>4703/4 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği İndir MBS Linki 31.12.2012 28514 4.Mük.
7201/60 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 25.01.2012 28184
6331/17, 30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 13.07.2013
Düz.25.07.2013
28706
28718 Mük.
6356/42,61 Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 11.10.2013 28792
6356/57 Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği İndir MBS Linki 07.12.2013 28844
6331/30 Tozla Mücadele Yönetmeliği İndir MBS Linki 05.11.2013 28812
6331/21 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği İndir MBS Linki 05.02.2013 28550
818/323,
854/29….
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 18.11.2008 27058
4817/22 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği İndir MBS Linki 29.08.2003
Değ.22.01.2015
25214
Değ.29244
6331/30 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İndir MBS Linki 05.10.2013 28786
3194/44
13.12.1983
/180 BKK
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 16.12.2010 27787
4857/60 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği İndir MBS Linki 03.03.2004 25391
4857/30, 39, 4904/3, 4447/48 Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
(Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.)
İndir MBS Linki 25.04.2009 27210
4857/51 Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 28.02.2004 25387